Pdfum Pomorskie List

25 MAR 203. ::= –-} MARSZAŁEK ... Pan Marcin Korolec ... Mieczysław Struk. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. ... tel.: 58 3268 555, fax: 58 3268 556, e-mail: info@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu.